Irish Column - As Gaeilge

(This week we think of re-birth and renewal)

(This week we think of re-birth and renewal)

Séasúr an Dóchais

Níl le déanamh againn, an tráth seo bliana, ach súil a chaitheamh ar mhíorúiltí an tsaoil thart orainn, le go dtuigfeadh muid an ceacht atá á mhúineadh dúinn, agus an rún atá á scaoileadh dúinn, ag Rí an Dúlra fhéin. Tá athmhúscailt ag tarlú chuile áit a gcaitheann muid súil. Na plandaí, a tuigeadh dúinn a bheith mín, marbh, roinnt míosa ó shoin, tá siad ag teacht chucu fhéin arís, tar éis chodladh fada an Gheimhridh. Mar an gcéanna le duilleoga na gcrann is na dtor. Cailleadh iad i ndeireadh an Fhómhair, ach seo chugainn arís iad ag péacadh go beoga dóibh fhéin. Sea, agus na h-éin a bhí imithe uainn le linn séasúr an fhuachta, tá siad chugainn arís anois agus iad lán croí agus dóchais, agus fiú na h-éin a d’fhan dílis dúinn le linn na drochaimsire, tá fonn ceoil ag teacht orthu arís. Mar sin, ní haon leasainm é séasúr an dóchais agus na hathbheochana a thabhairt ar an tráth seo bliana. Ritheann focail Raifterí linn agus muid ag smaoineamh ar na cúrsaí seo...

“Anois teacht an Earraigh beidh an lá dul chun síneadh,

Is tar éis na Féil’ Bríde ardóidh mé mo sheol,

Ó chuir mé i mo cheann é ní stopfaidh mé choíche

Go seasa mé thíos i lár Chontae Mhaigh Eo.

Féach mar a chuir, teacht an Earraigh, spioradh agus spreacach i gcroí an fhile agus é ar deoraíocht, ag an am, i gContae na Gaillimhe. Músclaíodh fonn taistil, agus fonn abhaile, i gcroí an fhile bhoicht daill, bíodh nach raibh ann ach fonn gan fíoradh fhéin!

Fís an Dóchais

Níl le déanamh againne ach féachaint ar stair ár dtíre fhéin le go dtuigfimid gur músclaíodh spiorad agus fonn na saoirse inár muintir fhéin, teacht na Cásca, tarraingt ar chéad bliain ó shoin anois. Sea, agus nár roghnaigh Mac Dé fhéin an tráth seo bliana, le fís an dóchais a phlandáil arís i gcroí an daonnaí, agus nár chuir sé an chloch phréacháin ar an bhfiontar sin trína aiséirí fhéin ó mhairbh ar Dhomhnach Mór na Cásca?

Mar sméar mhullaigh ar an scéal seo ar fad, féach mar a roghnaigh an Pápa Benedict XVI fhéin, an tráth seo bliana, le Pápa nua a chur ar fáil don Eaglais Chaitliceach, trína éirí fhéin as oifig, go luath sa Charghas. Sea, agus féach ar an gcineál Pápa a roghnaíodh dúinn, teacht na Cásca, i mbliain seo 2013? An Pápa Proinsias fhéin, Pápa a bhfuil sé ar aigne aige, an Eaglais fhéin a athbheochan agus a athnuachan. Níl ach roinnt laethanta ó toghadh é, agus cheana fhéin, tá sé imithe i gcionn go mór ar lucht na meán, agus ar lucht an chreidimh freisin, i gcéin is i gcóngar. Cheana féin, tá an saol mór ag súil le hathruithe móra, i spiorad, agus in anam, na Críostaíochta. Táthar ag éisteacht le chuile fhocal a shileann óna bhéal, faoi mar ba phéarla lómhar chuile cheann acu. agus ag breathnú ar chuile bheart dá ndéanann sé, á meá agus á meas. Tá mé ag ceapadh, agus ag dúil, go mbeidh fás agus borradh ag teacht ar dhearcadh agus ar nósmhaireacht na hEaglaise Caitlicí i ré seo an Phápa Proinsias. Go bhfága Dia an tsláinte, agus an cumas aigne agus coirp aige, le sin a chur i gcrích, lena linn.

Agus le críoch a chur leis an bpíosa seo, níl le déanamh agamsa anois ach a fhiafraí de’n léitheoir, an raibh gá níos mó riamh le lámh chúnta ón bhFear Thuas, le bád Pheadair a chur ar bhealach a tharrthála, nó ar bhealach a leasa fiú? Súil agam, nach fonn gan fíoradh atá le léamh againn i leabhar dian diamhair an dúlra, an babhta seo.

Cáisc shona, shéanmhar, dhaoibh go léir.