Dúslán 50 - chun cinn na Gaeilge agus do dhéagóirí gá
a spreagadh chun Gaeilge a labhairt.

Roisin Molloy

Reporter:

Roisin Molloy

Email:

news@kilkennypeople.ie

Media promotion and teenagers

Is í Gaeilge ár dteanga náisiúnta anseo in Éirinn. Mar sin cén fáth
nach labhraítear í? Má théim isteach chuig caife ar bith i mo cheantar
áitiúil ag iarraidh ordú i nGaeilge, táim cinnte go bhféachfadh an
freastalaí orm le cuma caillte . Mar ghaeilgeoir , cuireann seo brón
an domhain orm .
suim láidir ag déagóirí na hÉireann sa Ghaeilge ach tá níos mó
spreagadh ag teastáil uainn . Freastalaíonn na mílte déagóir ar chúrsaí
Samhraidh sna Gaeltachtaí gach bliain . Ach fós, muna bhfuil Gaeilge in
usáid ag na hÉireannaigh go laethúil ní fheiceann déagóirí an pointe í
a fhoghlaim . Tá cur chun cinn iontach déanta ag daoine ar nós Eoghan
MacDermott maidir le cúrsaí na Gaeilge agus ceapaim go bhfuil athrú
maith ag teacht . Má thagann níos mó daoine linn ar an turas iontach
seo , beidh na hÉireannaigh bródúil agus beo arís! Tar linn ar an turas
agus labhair Gaeilge!